Banaan

chaowu

Banaan

Kaasimo Kul Seynni Zarma Senni Iizey Honay Hunkuna: banaan /-ba-naa-n/ SUA kasahorow 10: Zanka-Naana

Weiyeboro

chaowu

Weiyeboro

Kaasimo Kul Seynni Zarma Senni Iizey Honay Hunkuna: weiyeboro /-wei-ye-bo-ro/ SUA kasahorow 10: Zank

Zanka-Naanandi

chaowu

Zanka-Naanandi

Kaasimo Kul Seynni Zarma Senni Iizey Honay Hunkuna: zanka-naanandi /-za-n-ka--naa-na-n-di/ SUA kasah

Taylay

chaowu

Taylay

Kaasimo Kul Seynni Zarma Senni Iizey Honay Hunkuna: taylay /-ta-y-la-y/ SUA kasahorow 10: Zanka-Naan

Senni Iizey Hunkuna: Dabari

chaowu

Senni Iizey Hunkuna: Dabari

Kaasimo kul seynni. Zarma Ay bah hu. Ay kubaiye foh chinikow. Chinikow gagah haaiye. Ay laamu labu.

Famii (Boraiye)

chaowu

Famii (Boraiye)

Kaasimo Kul Seynni Zarma Senni Iizey Honay Hunkuna: famii (boraiye) /famii (boraiye)/ SUA kasahorow

Chala

chaowu

Chala

Kaasimo kul seynni Zarma Ay bah foh zankka. ay kubaiye foh chala. Chala gagah haaiye. chala, nom.2

Sogo Honay "John Lewis"

chaowu

Sogo Honay "John Lewis"

Faham sogo honay "John Lewis". "John Lewis" tay foh boru. Ahonay laabu tay Amayrik. Seynni honay aho

Nyamfowa 3:16

chaowu

Nyamfowa 3:16

Gara honay chimi tay "zero". English: A lie is a very expensive thing to maintain English: Honesty