Dandanyogn baakisinaiye, kul jirbi.

Sua tay foh emailo. Sua laamu 3 minti honay ni lokochi.

Sinttini hunkuna!

Dis-Yonaire: Zarma -

  • Senni Iizey Hunkuna: Dabari
  • Senni Iizey Hunkuna: Zayri
  • Senni Iizey Hunkuna: Carey
  • Senni Iizey Hunkuna: Kurrgutu
  • Senni Iizey Hunkuna: Triangle
  • Lokkoll
  • Sarvis